Austrijska kuća

Arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja objekta 'Austrijska kuća' u Sarajevu